Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLND
Wing Chun LogoDe Nederlandse Wing Chun Federatie is een continuatie van de inzet van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun in 1973 in in ons land introduceerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft ten doel het doen beoefenen van het Wing Chun Kung Fu in zijn meest authentieke en gehele vorm zoals overgedragen door Sigung J. Wong Kiu en diens opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.
Het beoefenen van het Wing Chun zoals het oorspronkelijk bedoeld is, als een zeer doelmatige en efficiënte gevechtskunst. Dit door de ontstaans legende, de vijf principes en de vormen te onderzoeken, uit te leggen en te gebruiken in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of competitiesport komt op de tweede plaats.
De Nederlandse Wing Chun Federatie tracht de beoefenaren de theoretische en bruikbare kant van het Wing Chun Kung Fu, alsmede de bij deze stijl behorende filosofie en de sociale en mentale instelling, aan te leren en de harmonie en eensgezindheid onder alle Wing Chun leden te vergroten.

Leraren zijn Rijksgediplomeerd

– of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijksgediplomeerd zijn en geniet daarmee een Rijkserkenning. Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu aangewezen als zijn rechtmatige opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren diploma heeft ontvangen en nog in diens onderwijst.

Erkenning

Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het beslist niet een slechte school of organisatie te zijn. Maar als een school deze erkenning aan heeft gevraagd en niet toegewezen krijgt maar er daarna op af geeft zegt dat wel genoeg over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te bezitten.
Er is hier uiteindelijk hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een bevoegd sportleraar.
Voor het Wing Chun Kung Fu doet u natuurlijk niet anders.
Voor Wing Chun Kung Fu gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.